Publicerad 11 dec 2015

Västernorrlands skogsskadenätverk

Den 11 december var Callans Trä AB värd för Skogsskadenätverkets träff 2015

Västernorrlands skogsskadenätverk

Under dagen presenterade Martin Schröder, professor på SLU, resultatet av SLUs övervakning av hur granbarkborren förökat sig under 2015. Sören Wulff, professor på SLU redogjorde för hur mycket kvarvarande färska vindfällen det finns i länets skogar och Niklas Åberg presenterade Skogsstyrelsens svärmningsövervakning för året. Dessutom presenterades SCA:s flyginventering och Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen, presenterade en prognos om risken för granbarkborreangrepp 2016.

I samband med träffen delades premier från Conrad och Georginas Landelius donationsfond ut till skogsägare som på olika sätt främjar skogsodling i Västernorrlands län.

Skogsskadenätverket är ett resultat av projektet Skogsskador i ett uthålligt skogsbruk – fokus granbarkborre som avslutades 2014. Genom ett fortsatt samarbete får alla aktörer en gemensam bild av vilka skogsskador som kan hota länets skogar och vilka åtgärder som därmed behövs.

 

Läs mer om Skogsskadenätverket här

Fler nyheter