Publicerad 16 mar 2016

Avverkningsanmälan

Kom ihåg att skicka in din avverkningsanmälan i tid

Avverkningsanmälan

För att underlätta arbetet vid planeringen av din avverkning uppmanar vi till att man som skogsägare själv avverkningsanmäler sin fastighet innan man tar kontakt med någon av våra virkesköpare. Om avverkningen redan är anmäld och klar har vi möjlighet att hjälpa till direkt och slipper vänta i sex veckor på Skogsstyrelsens beslut.

Observera att avverkningsanmälan inte är bindande och att du därför inte har ett krav på dig att avverka.

Fler nyheter