Publicerad 17 apr 2020

Tjejdag

Tjejdag

Den 30/8 har vi planerat in en ny tjejdag. Denna gång i form av en skogsexkursion.

Mer information kommer närmare, så håll utkik på vår facebook och hemsida.

Fler nyheter