Publicerad 31 jul 2019

Ny massavedsklassning

 

Ny massavedsklassning

Från och med 1 augusti 2019 övergår Sverige till att mäta in massaved enligt den nya ”Prima/Sekunda” principen. Detta för att massavedsindustrin skall få en bättre sorterad råvara samt för att förenkla mätning. Den stora förändringen är att någon brutto/netto/vrak volym inte kommer finnas längre, istället bedöms varje lastbilstrave på bil och hela traven ges en klassning om Prima, Sekunda eller Utskott.

Informationsmaterial om detta finns på: https://www.primasekunda.se/

Frågor riktas enklast till Biometria (Ny organisation av Tidigare VMF VirkesMätningsFöreningen samt SDC Skogsbrukets DataCentral), kontaktuppgifter finns på: https://www.primasekunda.se/kontakt/

Alternativt till Gustaf Callans, Råvaruansvarig Callans Trä, gustaf@callanstra.se, 0691-662022

Fler nyheter