Publicerad 28 jun 2019

Regeringen beslutar att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/regeringen-beslutar-att-avveckla-den-utokade-nyckelbiotopsinventeringen/

Fler nyheter