Publicerad 27 jul 2018

Torkan sommaren 2018

Juli 2018

Bästa skogsägare/kund
2018 har visat sig vara ett mer utmanande år än vanligt när det gäller virkesleveranser och arbete i skog. Den ovanligt varma och torra sommaren innebär att vi på Callans Trä inte kan avverka i enlighet med de planer vi haft och som vi grundat våra affärsuppgörelser på. Den snörika och kalla vintern har av samma skäl, begränsat avverkningarna.

Detsamma gäller planerade markberedningar och plantsättning som vi hade för sommaren.

För att på alla sätt minimera risker under sommarens onormala torka, har våra duktiga entreprenörer med sin personal fått många dagars ståtid med allt vad det innebär i kostnad etc. Nu hoppas vi på en bra höst vädermässigt. Vi kommer att jobba för ett effektivt arbete i skogen och därmed ge duktiga entreprenörer möjlighet att köra igen den volym som tappats tidigare under året.

Med de bästa skogshälsningar
Familjen Callans med personal

Fler nyheter