Lediga tjänster

Callans Trä söker ny råvaruchef

OM CALLANS TRÄ:
Callans Trä är ett modernt skogsindustriföretag med den senaste teknologin beläget i ett av världens bästa växtområden för gran och tall. 90 % av företagets slutprodukter går på export och därav har vi hela världen som arbetsplats. Företaget genomsyras av högt kvalitetstänk genom alla led, från markberedning och plantering i skogsbruket till leverans av färdigt virke till slutkunder över hela världen. Företaget som är beläget ca 7 mil väster om Sundsvall sysselsätter idag ca 150 personer (inkluderat både anställda och entreprenörer). Callans Trä befinner sig just nu i en spännande fas med fokus på utveckling och investeringar. Allt detta medan vi nettobinder koldioxid och bidrar positivt till ett bättre klimat samtidigt som vi förser våra kunder med en organisk råvara som ersätter fossilbaserade råvaror.

 

VAD VI SÖKER:
Vår långsiktiga strategi är att ha en omfattande egen köporganisation och helhetsservice till skogsägarna i vår geografi. Vi har under de sista åren växt väl i den rollen och ser nu att vi behöver fler duktiga kollegor för att fortsätta den resan.

 

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDEN:
Som råvaruchef blir du ansvarig för den skogligaverksamheten på Callans, från plantering till timmer inne på industrin.

Den skogligaverksamheten består idag av 5 personer som du får personalansvar för. Därtill ser vi en stark utveckling framför oss och därmed behov av flera nyanställningar som Du är med och bidrar i.

Det är ditt ansvar att fortsätta utveckla den skogliga verksamheten, här hör till att öka de egna köpen av privata skogsägare samt att effektivisera den interna processen i både rutiner och system.

Centrala råvaruaffärer utför du tillsammans med Vice VD.

Allt detta genomförs i samklang med industrin och det totala råvarubehovet där du ingår i arbetsgrupp med industrin och försäljningen för att optimera utfall och utbytet redan i skogen för att skapa mesta möjliga värde för skogsägaren och minsta möjliga spill för sågverket.

Allting vi gör på Callans Trä genomsyras av våra ledord, långsiktighet, kvalitet och utveckling.

Du rapporterar till och sitter med i ledningsgruppen, vVD, Ekonomichef och VD.

Företaget befinner sig i en mycket stark utvecklingsfas och vi söker dig som är ambitiös och driven och som trivs med stort eget ansvar och närhet till beslut.

 

VAD VI ERBJUDER: 
På Callans Trä är det alltid korta beslutsvägar, alla får möjlighet att bidra i sina processer och påverka till det bättre. Tack vare vår pågående utveckling och tillväxt finns även goda möjligheter att växa inom organisationen.

 

 

Tjänsten är på heltid och lön efter överenskommelse.

Placeringsort Callans Trä skogskontor Erikslund

Ansökan skickas till rekrytering@callanstra.se

Vid frågor ring nuvarande råvaruchef Gustaf Callans 073-0982106 eller maila gustaf@callanstra.se