Callans Trä AB i ett av världens bästa växtområden

Familjeföretaget Callans Trä AB finns i ett av världens bästa växtområden för gran och tall. Här i Skandinavien har uppskattningen av boende i genuin trämiljö varit stor sedan urminnes tider. Vår naturliga råvara spelar en viktig nyckelroll när det gäller att bygga upp ett biobaserat, miljövänligt och hållbart samhälle.

I Skandinavien och Norrlands inland finns de bästa förutsättningarna för gran och tall då vi har ett torrt klimat med varma somrar och lagom kalla vintrar.

Vi ligger mitt i Sverige cirka 7 mil väster om Sundsvall. Vi sysselsätter ca 150 personer inkluderat både anställda och entreprenörer.

Råvaran köps från privata skogsägare i närområdet, främst Medelpad, Jämtland och Hälsingland.

Den årliga produktionen uppgår till cirka 100 000m³ men tillstånd finns för att höja produktionen till 160 000m³. Cirka 90% av företagets slutprodukter går på export och vi har hela världen som arbetsplats.