Publicerad 09 aug 2018

Tänkvärt vid vistelse i skog

Det var många av oss som välkomnade det regn som nu fallit över våra trakter.

Var försiktig och gå inte ut i skog som brunnit, tänk på att det är förenat med livsfara att uppehålla sig i skog som brunnit.

Vid en skogsbrand kan trädens rötter skadas. Det gör att träd när som helst kan falla omkull, helt ljudlöst och utan förvarning.

Vid en skogsbrand skapas livsfarliga hål i marken när rötter och annat organiskt material bränts upp.

Även när elden slocknat kan det finnas glöd kvar i marken. Det finns risk att bränder när som helst blossar upp igen.

Vi måste alla hjälpas åt att påminna om aktsamhet då det fortfarande är stor risk för skogsbränder i vårt område.

 

*Illustrationen visar träd med brandskadade rotsystem och osynliga bränder under marken.*

 

Fler nyheter