Publicerad 08 dec 2022

Hela Sverige drabbas av höga energipriser

Öhlingsholm  221204

Till Regeringen och Statsminister Ulf Kristersson samt Energi- och näringsminister Ebba Busch,

Hela Sverige drabbas av höga energipriser.

 

Under Augusti månad gav dåvarande regering uppdrag till Svenska kraftnät att undersöka möjligheten att för regeringen använda de så kallade flaskhalsintäkterna till kompensation av de höga elkrafts priserna.

 

Hela Sverige drabbas av de höga energipriserna.  Den tidigare och nuvarande Regeringen har, utifrån de exceptionellt höga energipriserna för konsumenter och företag, beslutat om ett högkostnadsskydd.

 

Av någon anledning bedömer inte Regeringen att Norra Sverige ( PO 1 samt PO 2 ) har samma behov av ett kostnadsskydd för de exceptionella energipriserna.

 

Elprisområde 1 (Norr - och Västerbotten) samt område 2 ( Nedre Norrland) har under hösten haft något lägre elpriser. När vintern nu är i antågande har elpriserna de sista månaderna varit på samma exceptionella nivå i   hela Sverige. Prognoser inför vinter är svårtydbara.  Även om Po 1 samt PO 2 får några dagar lägre elpriser än Södra Sverige, motiverar det inte att Norrland undantas från Högkostnadsskyddet.

 

-          I inlandet och glesbygd ( stor del av Norrland ) har företagen och hushåll på grund av kallare klimat,  en jämförbart större kostnad för el i uppvärmning och produktion.

 

-          I dessa områden finns ingen ( eller sällan ) fjärrvärme eller annan central uppvärmning. Vart företag och hushåll är hänvisade till egna lösningar. Ofta i äldre byggnader med större energibehov.  Norrland har stor övervikt av tung elintensiv industri.

 

-          I Norrland har vi längre resor till arbetet.  De offentliga kommunikationerna saknas till stor del.  Företagen har längre och därmed dyrare transporter, som minskar konkurrenskraften.

 

-          Högre räntor, energikostnader, samt längre transporter för företagen drabbar Norrländsk företagsamhet i högre grad.

 

Inget av dessa yttre förutsättningar,  har tydligen varit med i Regeringens bedömning av Högkostnadsskyddet.

 

Att återigen undanta Norrland från kompensation, i detta fall Högkostnadsskyddet, är inte bara en felberäkning.  Det är fortsatt att straffa en viktig del av Sverige.

 

Jag och många familjer och företagare i Elprisområde 1 och 2 vill vördsamt anhålla att Regering och Energi – och Näringsministern skyndsamt ändrar reglerna så Högkostnadsskyddet även skall inkludera Norrland.

 

I valmanifesten lovades att Sverige skall ha en levande landsbygd, och att klyftan mellan stad och land inte skall växa.

Att ge Norrland samma förutsättningar som övriga Sverige, är en Hjärtefråga.

 

Med bekymrade Norrlandshälsningar

Arvid Callans Entreprenör i 3 e generationen i Ånge Kommun.

www.callanstra.se

Fler nyheter