Publicerad 29 jan 2020

Skogsutredningen

Utredning för hållbart skogsbruk och stärkt äganderätt.

Skogsutredningen

Utredningen ska redovisas 1/7-2020. Nedan finns länkar för mer information.

 

"Förslagen från utredningen ska värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka rättssäkerheten för markägare och företag, och säkerställa att markägare får den ekonomiska kompensation de har rätt till."

"Dessutom ska utredningen föreslå nya eller utvecklade flexibla skydds- och ersättningsformer som ska kompensera markägare för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till."

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/utredning-for-hallbart-skogsbruk-starkt-aganderatt-i-skogen-och-biologisk-mangfald/

 

"Uppdraget som utredningen fått från regeringen är brett – man ska både stärka äganderätten till skogen och lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer.

De 20 ledamöterna, alla med expertkunskaper inom skogs- och miljöområdet, leds av Agneta Ögren, som till vardags är lagman vid Umeå Tingsrätt."

 

https://www.skogsaktuellt.se/artikel/2225097/hr-r-experterna-som-utreder-gandertten.html

 

 

Fler nyheter