Publicerad 17 mar 2016

Callans Trä är miljöcertifierade enligt både FSC och PEFC

Callans Trä är miljöcertifierade enligt både FSC och PEFC

Vi var tidigt miljöcertifierade, detta innebär att vi systematiskt arbetar för att reducera vår påverkan på miljön.

Detta gäller hela produktionskedjan, från avverkningar till slutprodukt.

 

Under många år var efterfrågan på certifierat virke låg. Nu märker via att marknaden efterfrågar certifierat virke.

Vi vill därför ansluta fler markägare.

Kontakta vår skogsavdelning så berättar vi mer.

Fler nyheter