Publicerad 26 mar 2020

Biobränsle bra för klimatet

Idag använder vi mer och mer biobränsle i regionen. Detta påverkar vårt klimat positivt. Biobränsle är en förnybar energikälla och det bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Vi är stolta att berätta att detta är första vintern som vi på Callans Trä inte har använt några fossila bränslen i våra pannor, utan endast använt biobränsle som uppvärmning!

Fler nyheter