Publicerad 05 jun 2017

Granbarkborre

Trots en mild vår och försommar så har granbarkborresvärmningen redan visat på en ökning.

 

På länken kan man följa statistik över Skogsstyrelsens fångstfällor.  

 

https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/svarmningsovervakning-2017/totala-fangster-norr/

 

Tråkiga nyheter för oss markägare men det är viktigt att man vidtar åtgärder i tid för att minimera skadorna på sin skog och fortsatt spridning.

 

Har du frågor kring granbarkborren eller vill du komma i kontakt med en virkesköpare för åtgärder på dina egna marker?

Kontakta oss på Callans Trä!

Fler nyheter