Publicerad 23 maj 2016

Skogsdagen i riksdagen

Naturvård med bestämt mål och en önskan om att skogssektorn är öppen för en översyn av skogsvårdslagen. Det var många intressen representerade på Skogsdagen i riksdagen

Skogsdagen i riksdagen

 

Pelle Gemmel, professor i skogsskötsel vid SLU, påminde om att Sverige är en världsledande skogsnation med 0,7 procent av världens skogar. Vi är mästare på föryngring, avverkning, logistik med mera. Ett problem är dock att andelen och antalet skogliga doktorer minskat vid skogsfakulteten.

Han hade också ett helt annat budskap till politikerna: 

- Halvera älgstammen. Det är älgen som väljer trädslag, inte vi, sa han.

Jessica Nordin , affärsutvecklare av ekosystemtjänster hos Sveaskog, efterlyste en fungerande marknad för ekosystemtjänster

- Vi behöver tydliga riktlinjer för hur en ekologisk kompensation ska utformas och värderas. Det måste bli enklare att kompensera, habitatbanker kan vara en del av lösningen.

Hon påpekade att marknader för biologisk mångfald omsätter 25-35 miljarder årligen globalt.

- För att nå dit behövs att Sverige skapar ett nationellt handelssystem för skogliga koldioxidkrediter baserat på ökad tillväxt och substitution, sa hon

 

Läs mera här

 

 

Fler nyheter