Publicerad 15 mar 2019

Skogsägare ska garanteras ersättning

Skogsägare och äganderätten ska skyddas, säger Isak From (S), talesman i skogsfrågor, till fPlus.

"Nu klargör Socialdemokraterna, trots att förhandlingar inte påbörjats mellan de fyra partierna, att skogsägare ska få ersättning.

– Vi behöver ändra en del lagstiftning. Initialt, i första budgeten som de fyra partierna lägger fram, är jag inte säker på att vi löser hela frågan, men innan mandatperiod är slut ska vi definitivt ha löst den.  

Vad som exakt kommer att göras vill Isak From inte gå in på, men han menar bland annat att det handlar om att underlätta för små skogsägare..."

 

Enligt Januariöverenskommelsen:

  • Stärk rättssäkerheten för markägare och företag så att de får ersättning när deras ägande- och brukanderätt inskränks.
  • En växande och hållbar skogsnäring ska främjas med särskilt fokus på goda villkor för företagande.
  • Uppdrag till myndigheterna att ta fram ett nytt sätt att beräkna skyddad mark.
  • Utredning om stärkt äganderätt, ersättningsformer vid skydd av mark och hur biologisk mångfald ska förenas med en växande bioekonomi.
  • Artskyddsförordningen ses över.
  • Den utökade nyckelbiotopsinventineringen återupptas inte.
  • Höjda anslag till skydd av värdefull natur.
  • Statliga bolaget Sveaskog ska bli en föregångare inom hållbart skogsbruk.

 

Läs hela artikeln här

Fler nyheter