Publicerad 26 jul 2019

Vår skog – klimaträddaren alla kategorier

I hundra år har svenskt skogsbruk bedrivits på ett föredömligt sätt. Detta resulterar i att skogsvolymen ökar mer än vad som avverkas för varje år.

Vår skog – klimaträddaren alla kategorier

Den svenska skogsägaren brukar ansvarsfullt sin skog, Upprättar skogsbruksplaner för att planera skötseln av skogen med avverkning och återplantering. Avverkningar som görs innan skogen blir för gammal bidrar till koldioxidbegränsning. Skog som växer binder koldioxid och därmed rekord i klimatnytta medan äldre skog inte gör det. Genom att låta varje skogsägare planera sin skötsel, bidrar skogsägaren till en berömvärd mångfald, olika brukningstänk samt med avverkningar och återplanteringar får vi skogar som bidrar till klimatnyttan. Unikt för Sverige.

En ytterligare miljöaspekt är trädets slutprodukt som ersätter de alternativa byggmaterialen. Allt inbyggt trä binder koldioxiden för långa tider. Även drivmedel och energi ersätts i ökande grad av skogsprodukter. För att nämna några exempel:

  • Trämöbler i stället för plastmöbler

  • Trähus i stället för betonghus

  • Biprodukterna bark, spån och flis i stället för fossila bränslen

Från 1 januari 2019 är sågverket Callans helt fossilfritt i sin uppvärmning av torkar och lokaler!

Vi på Callans hjälper andra skogsägare att förvalta och planera sin skog, inte bara till skogsägarens bästa utan också för att förhindra växthuseffektens framfart och för att bidra till ett bättre klimat. Och till sysselsättning i glesbygd. En glesbygd som är fantastisk att leva i.

Våra egna skogar binder ca 38 000 ton koldioxid varje år!

Team Callans tillönskar alla en fortsatt glad sommar!

Fler nyheter