Såglinjen

Efter att stockens bark skalats av optimeras varje stock individuellt för det ekonomiska utbytet.

Tabeller med produktdata, sågmönster, maskindata och systemvärden avgör slutprodukten. Dimensioner från 16x75 till 75x225 produceras av både gran och fura.

Utrustningen består av en ARI-linje med reducerare, stockkantsåg, delningssåg och kantverk.

2013 sattes ett nytt styrsystem in för att möta dagens krav på person- och maskinsäkerhet. Det blev också mer användarvänligt i produktionen än tidigare.

 

Kontaktpersoner


Thommy Wilson

Skiftansvarig såg

0691-66 20 31

thommy@callanstra.se

Produktionen