Justerverk

Justerverket är slutstationen i produktionskedjan, här längdjusterar vi virket samt gör en slutlig kvalitetssortering.

I justerverket kvalitetssorteras virket och längdas ofta efter kundens önskemål. Vårt justerverk har 40 fack för kvalitetssortering. När virket sorterats märks det med vårt eget varumärke CAL. Vårt varumärke borgar för den höga kvalitet våra kunder förväntar sig.

Vi är både PEFC- och FSC-certifierade. Detta är ytterligare ett steg i utvecklingen där våra kunder känner sig säkra över att alltid få samma höga och jämna kvalitet.

Kontaktpersoner


Produktionen