Paketering

Paketeringen är en viktig detalj för att bibehålla virkets höga kvalitet under lagring och transport.

Vår paketering är idag väldigt automatiserad och varje virkespaket blir noga förslutet med tålig plast och band för att undvika läckage och andra yttre påfrestningar som kan komma att skada virket. På alla våra paket fäster vi en packsedel vilket innebär att samtliga paket går att identifiera. Bland annat kan man se vilken kvalité det är på virket utifrån våra olika märkningar.

 

Vår märkning:

 

I-III

 

O/S

 

 

 

S/F 

 

STAR

 

 

 

PLUS

 

 

 
 

 

 

Kontaktpersoner


Produktionen