Skogsvård

Vi erbjuder även skogsvård.

För att skogen på sikt ska ge så höga värden som möjligt är det viktigt att man vårdar sina bestånd med hjälp av olika skogsvårdsåtgärder. Då vi på Callans Trä AB är ett fullserviceföretag hjälper vi dig självklart med detta. Exempel på några av det skogsvårdsåtgärder vi erbjuder är:

Underväxtröjning

Ungskogsröjning

Gallring

Markberedning

Plantering

Kontaktpersoner


Fredrik Staaf

Avverkningsledare

0691-66 20 28

staaf@callanstra.se

För skogsägare