Avverkning

Vi avverkar och köper din skog utifrån dina önskemål.

Du kan sälja Ditt virke till oss som:

Leveransvirke

Skogsägaren avverkar i egen regi och vi köper virket vid väg. Leveransvirke utgörs oftast av sågtimmer och massaved. Virket mäts vid industri av VMF och prisräknas mot vår prislista.

Avverkningsuppdrag

Vid avverkningsuppdrag är det vi som köpare av virket som utför avverkningen. Betalning av avverkningen sker genom att kostnaden räknas av från virkesvärdet. Virket mäts vid industri av VMF och prisräknas mot vår prislista.

Leveransrotköp

Vi som köpare utför avverkningen, prissättningen är ett i förväg överenskommet kubikmeterpris i m³fub. Priset gäller för samtliga sortiment utom rötved. Virket mäts in vid industri av VMF.

Rotpost

Här köper vi skogen på rot och kan avverka när som helst inom en avtalad tidsrymd. Posten taxeras av oberoende part och samtliga träd stämplas. Utifrån taxeringen uppskattas posten och priset bestäms.

 

 

Förklaringar VMF = Virkesmätningsföreningen (oberoende part) m³fub = kubikmeter fast under bark

Kontaktpersoner


Larry Poromaa

Inköpsansvarig

0691-66 20 20

larry@callanstra.se

För skogsägare