Skogsbruksplaner

Vi är gärna med och hjälper till med upprättandet av skogsbruksplaner.

Vi bokar ett möte med Dig och tillsammans tittar vi på Din skogsfastighet. Utifrån detta upprättar vi en skogsbruksplan som ligger till grund för framtida åtgärder.

Skogsbruksplanen blir Ditt planeringsverktyg till allt från avverkning, skogsvård, certifiering, värdering och eventuell försäljning av Din skogsfastighet.

Kontaktpersoner


Larry Poromaa

Inköpsansvarig

0691-66 20 20

larry@callanstra.se

För skogsägare