Nous travaillons pour l'environnement!


Bois de Callan AB est une société de produits de bois qui mène également la foresterie

Äganderättsfrågan för oss skogsägare blir mer och mer akut


Trots många bra inlägg, debatter och möten ser vi inte något regeringsbeslut som bekräftar den i grundlagen stadfästa äganderätten.

Facebook

Callans Trä