Nous travaillons pour l'environnement!


Bois de Callan AB est une société de produits de bois qui mène également la foresterie

Kontroll och uppföljningssystem


God mätnoggrannhet i skördarna är nödvändig för att maximera timmerandelen i avverkningarna och för att industrin ska få så lite spill som möjligt.

Facebook

Callans Trä