We work for the environment!


Callan's Wood AB is a wood products company that also conducts forestry

Kontroll och uppföljningssystem


God mätnoggrannhet i skördarna är nödvändig för att maximera timmerandelen i avverkningarna och för att industrin ska få så lite spill som möjligt.

Facebook

Callans Trä