We work for the environment!


Callan's Wood AB is a wood products company that also conducts forestry

Äganderättsfrågan för oss skogsägare blir mer och mer akut


Trots många bra inlägg, debatter och möten ser vi inte något regeringsbeslut som bekräftar den i grundlagen stadfästa äganderätten.

Facebook

Callans Trä