We work for the environment!


Callan's Wood AB is a wood products company that also conducts forestry

Alla vinner på närhet till industrin


Enligt en ny studie gjord av Skogforsk ökar nettot efter avverkning när avståndet till industrin vägs in.

Facebook

Callans Trä