Wir arbeiten für die Umwelt!


Callan Wood AB ist ein Holz-Produkte Unternehmen, das führt auch Forstwirtschaft

Äganderättsfrågan för oss skogsägare blir mer och mer akut


Trots många bra inlägg, debatter och möten ser vi inte något regeringsbeslut som bekräftar den i grundlagen stadfästa äganderätten.

Facebook

Callans Trä