Vi finns i ett av världens bästa växtområden!


Familjeföretaget Callans Trä AB ligger mitt i Sverige cirka 7 mil väster om Sundsvall.

Råvaran köps från privata skogsägare i närområdet.

Äganderättsfrågan för oss skogsägare blir mer och mer akut


Trots många bra inlägg, debatter och möten ser vi inte något regeringsbeslut som bekräftar den i grundlagen stadfästa äganderätten.

Facebook

Callans Trä

Produktionen


Här sågar vi högkvalitativa produkter av både Gran och Tall. Hos våra kunder tillverkas slutprodukterna som består bland annat av fönsterkarmar, dörrar, lister, panel, golv och möbler.